V zájmu ochrany zdraví přepravců je platba na dobírku pozastavena. Platba je možná pouze bankovním převodem. Zboží s dostupností „Skladem“ odesíláme ihned po připsání platby.

Můj košík0,00 Kč

Product was successfully added to your shopping cart.

Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Veškeré níže uvedené obchodní podmínky se vztahují k nákupu v internetovém obchodě FotoExtra, který je dostupný na URL adrese www.fotoextra.cz.
Provozovatelem internetového obchodu FotoExtra je:

Jméno a příjmení: Regina Valentová
Adresa: Čunín 111, 798 52 Konice, Česká republika
E-mail: [email protected]
Mobil: +420 607 976 269
Bankovní spojení: 670100-2205958190/6210
IČ: 68250223
DIČ: CZ7459203642

Provozovatel je plátcem DPH.
Předmětem uzavírané kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím je závazek prodejce dodat kupujícímu objednané zboží a závazek kupujícího objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutým způsobem dohodnutou cenu.
V případě nepřevzetí a nezaplacení objednaného zboží kupujícím je prodejce oprávněn požadovat po kupujícím úhradu poštovného a 10 % z celkové ceny objednávky jako storno poplatek.
Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou kupující uzavírá s prodávajícím a jsou v souladu s právním řádem České republiky.
Obchodní podmínky jsou platné od 20. 3. 2020.

Objednávka zboží

Náš internetový obchod FotoExtra funguje i v těchto dnech bez omezení. Zásilky jsou doručovány prostřednictvím České pošty nebo kurýrů DPD a PPL.
V návaznosti na doporučení přepravců ohledně ochrany zdraví jejich zaměstnanců byla dočasně pozastavena možnost platby za zboží v hotovosti (tj. dobírkou). Až do odvolání je možná pouze platba předem bankovním převodem.
Přejeme Vám hodně zdraví a silnou imunitu.
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu FotoExtra jsou závazné a nevyžadují žádná další potvrzení (např. e-mailem). Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Podmínkou uzavření elektronické objednávky je vyplnění veškerých potřebných údajů dle objednávkového formuláře. Tímto kupující souhlasí s obsahem objednávky a poskytnutím osobních údajů, které jsou nezbytné pro uzavření a realizaci kupní smlouvy.
Místem dodání zboží je adresa, kterou kupující uvedl v objednávce. Požadavek na změnu údajů v objednávce, které mají vliv na vlastní dodávku zboží, je nutné v co nejkratší době předat prodávajícímu. V tomto sdělení kupující uvede identifikační údaje původní objednávky (číslo objednávky, druh zboží) a požadovanou změnu.
Vlastnické právo ke zboží náleží prodávajícímu až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny.

Dodávka zboží v rámci ČR

Zboží, u kterého je uvedena dostupnost „Skladem“, obvykle expedujeme ke kupujícímu do 24 hodin. Pokud tedy veškeré položky z Vaší objednávky splňují tuto podmínku, můžete zásilku očekávat obvykle během 1–3 pracovních dnů od data vytvoření objednávky.
Kupující má možnost zvolit mezi následujícími způsoby dodání zboží (níže uvedené ceny jsou s DPH):
  platba předem dobírka
 • Zásilkovna (úložní doba 7 dní)
 • 59 Kč + 39 Kč
 • Geis Point (úložní doba 7 dní)
 • 69 Kč + 39 Kč
 • Kurýr DPD
 • 99 Kč + 39 Kč
 • Kurýr PPL
 • 109 Kč + 39 Kč
 • Doporučená zásilka
 • od 59 Kč + 39 Kč
 • Balík Na poštu (úložní doba 7 dní)
 • 89 Kč + 39 Kč
 • Balík Do ruky
 • 109 Kč + 39 Kč
Na objednávky od 3000 Kč je u vybraných dopravců doprava ZDARMA.
Co se stane, pokud Vás doručovatel zásilky nezastihne? Všechny uvedené přepravní společnosti Vám předem zašlou SMS a/nebo e-mailové avízo s upřesněním času doručení. Kurýr DPD nebo PPL by Vás měl těsně před svým příjezdem kontaktovat také telefonicky. Když Vás i přesto kurýr DPD nebo PPL na Vámi uvedené adrese nezastihne, bude se snažit doručit Vaši zásilku na druhý pokus. Česká pošta by ve Vaší schránce měla zanechat oznámení o nedoručení zásilky. Postupujte prosím dle informací na něm uvedených (mohou se lišit dle místa). Česká pošta zpravidla balík uloží na příslušné poště, kde si jej můžete vyzvednout nebo požádat o znovudoručení.
Co dělat, když zboží nepřichází? Pokud Vám pošleme zprávu, že zboží zasíláme, můžete se na 99 % spolehnout, že také odešlo. Když jste tedy ani den po lhůtě (dle zvoleného způsobu dopravy) neobdrželi SMS či e-mailové avízo s upřesněním času doručení, ani oznámení o nemožnosti doručení balíku, neprodleně nás prosím kontaktujte. V případě České pošty bývá zásilka obvykle uložena na Vaší poště, ale její pracovníci Vás možná opomněli o této skutečnosti informovat (tento stav je nejběžnější v Praze).

Dodávka zboží na Slovensko

Zboží si můžete nechat zaslat i na Slovensko, a to následujícím způsobem dodání (níže uvedené ceny jsou s DPH):
  dobírka
 • Zásilkovna (úložní doba 7 dní)
 • 99 Kč + 39 Kč
 • Kurýr DPD
 • 199 Kč + 39 Kč

Platební podmínky

Veškeré ceny jsou uvedeny v aktuální nabídce na www.fotoextra.cz a prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu. Zboží je až do úplného zaplacení majetkem provozovatele.
Kupující má možnost zvolit mezi následujícími způsoby platby za zboží:
 • formou dobírky (platba dopravci při odběru zboží)
 • elektronicky – převodem na bankovní účet provozovatele
Platba objednaného zboží se realizuje způsobem, který si kupující vybral při potvrzení objednávky.
V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není skladem, nebo množství zboží, které není obvyklé, může být ze strany prodávajícího požadována úhrada zálohy. Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat kupujícího neprodleně.

Výměna nebo vrácení zboží

U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) má kupující spotřebitel (netýká se nákupu na IČ) právo jej bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží vyměnit za jiné nebo odstoupit od smlouvy. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
Podmínky pro výměnu nebo odstoupení od smlouvy:
 • Odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě.
 • Kupující spotřebitel musí odeslat vracené zboží doporučeně (ne dobírkou) na shora uvedenou adresu provozovatele, a to nejpozději do 14 dnů od jeho obdržení.
 • Zboží nesmí jevit jakékoliv známky opotřebení či znečistění a musí být vráceno kompletní v originálním (původním) obalu, se všemi etiketami od výrobce.
 • Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
Jakmile nám bude zboží doručeno a veškeré výše zmiňované podmínky budou náležitě splněny, provedeme jeho výměnu nebo vrácení peněz.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.
Vrácení peněz kupujícímu probíhá formou převodu na bankovní účet. Vracená částka je snížená o hodnotu poštovného.
V případě výměny si kupující vybírá libovolné zboží z aktuální nabídky na www.fotoextra.cz a případný rozdíl v ceně uhradí.
Poštovné od kupujícího k nám hradí vždy kupující.

Záruka a reklamace zboží

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího.
Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
 • poškození zboží, které vzniklo v důsledku jeho běžného opotřebení
 • poškození zboží, které vzniklo v důsledku nedodržení návodu nebo nesprávného použití
 • neschopnost kupujícího prokazatelně doložit, že reklamované zboží zakoupil prostřednictvím internetového obchodu FotoExtra
Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se obě strany nedohodly jinak. Reklamace mohou být vyřešeny následujícími způsoby:
 • odstraněním vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • bezplatným odstraněním vady opravou
 • přiměřenou slevu z kupní ceny
 • výměnou za libovolný produkt a úhradou případného rozdílu v ceně
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy s vrácením celkové kupní ceny (kromě poštovného a balného).

Ochrana osobních údajů

Nakládání s veškerými osobními údaji se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Internetový obchod FotoExtra zpracovává pouze osobní údaje, které získá používáním vlastních webových stránek a provádí zpracování Vašich osobních údajů z těchto důvodů:
 • Neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží, včetně dodání zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření prodávajícím před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností prodávajícím, kdy právo zpracovávat osobní údaje vzniká bez dalšího uzavřením smlouvy jako nezbytná podmínka jejího plnění, tedy bez potřeby zvláštního souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře.
 • Pokud je to nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností na základě obecně závazných právních předpisů.
 • Za účelem zasílání newsletterů, dotazníků zjišťujících spokojenost s nákupem, či obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě, pokud jste k tomu udělili souhlas (Váš souhlas můžete kdykoli odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána), nebo je-li to oprávněným zájmem internetového obchodu FotoExtra.